Finanční vypořádání dotace MPSV 2010

10. 1. 2011 Autor: Veronika Pršalová

Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb. v platném znění, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vám byly zaslány tyto pokyny, přiložená tabulka Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb., Komentář – Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2010 na sociální služby a Komentář k finančnímu vypořádání neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2010 .

Při finančním vypořádání postupujte dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., dále dle těchto pokynů a také dle instrukcí z MPSV (např. http://www.mpsv.cz/cs/8966  ).

Městům, Příspěvkovým organizacím Královehradeckého kraje a Příspěvkovým organizacím obcí odešly Pokyny spolu s dalšími přílohami (tabulkou a komentáři) datovými schránkami 7.1.2011.

Příspěvkové organizace obcí, které nemají DS, obdrží Pokyny spolu s dalšími přílohami doporučenou poštou, která odejde z Královehradeckého kraje 10.1.2011.

Neziskové organizace obdrží Pokyny spolu s dalšími přílohami doporučenou poštou, která odejde z Královehradeckého kraje 10.1.2011.

Pokyny ke zpracování finančního vypořádání jsou přílohou této zprávy.

AVÍZO o případných vratkách zašlete mailem na e-mailovou adresu:

vprsalova@kr-kralovehradecky.cz  

Případné dotazy zodpoví Veronika Pršalová , DiS. - telefon 495 817 338

Soubory ke stažení