Problematika stavebních uzávěr z hlediska stavebního zákona

27. 9. 2007 Autor: Petr Adámek

Jedná se o soudní judikaturu k otázce stavebních uzávěr a formě jejich vyhlašování.

Dne 20.06.2007 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č.j. 1 Ao 3/2007 - 60, který se významně dotýká problematiky stavebních uzávěr, a to ve formě nařízení obcí dle starého stavebního zákona i ve formě územního opatření o stavební uzávěře dle nového stavebního zákona a správního řádu. Uvedený rozsudek  je uveřejněn též na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz). 

Soubory ke stažení