Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD