Pro rok 2019 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, odbor analýz a podpory řízení, oddělení VaFO

21. 6. 2019 Autor: Petr Adámek

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky.

K datu 11. 09. 2018 byly v příloze nově zveřejněny Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 3, ročník 2018 (obsahující Směrnici MF o postupu obcí a krajů při financování voleb), a metodický materiál Ministerstva vnitra s názvem Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, její krácení a další nároky.

K datu 02. 10. 2018 byly v příloze nově zveřejněny Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, číslo 4, ročník 2018 řešící problematiku voleb a souvisejících otázek.

K datu 6. 3. 2019 byly zveřejněny přehledy účetního a rozpočtového zachycení transferů z VPS – MF a MŠMT. Tyto přehledy MF ČR zveřejnilo i na svých webových stránkách.

K datu 28. 03. 2019 byly zveřejněny Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2019, číslo 2. V daném dokumentu naleznete aktualizovanou směrnici na volby a seznam platných předpisů pro ÚSC.

K datu 22. 05. 2019 byla provedena aktualizace (žlutě označeno) Metodické pomůcky 2019, Metodické pomůcky transfery 2019 a Návaznosti RS na nákladové a výnosové účty 2019.

Pokyny k předávání výkazů

Číselník účelových znaků

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku

Soubory ke stažení