Kraj oficiálně obnovil spolupráci s Banskobystrickým krajem

22. 3. 2019 Autor: Sylvie Velčovská

Při návštěvě Banskobystrického kraje dnes hejtman Jiří Štěpán podepsal memorandum o spolupráci společně s tamním hejtmanem Jánem Lunterem. Záměrem je posílit nejen vztahy přátelské, ale také ekonomické a kulturní. První dohoda o spolupráci byla podepsána již jednou v roce 2003.

„S tímto krajem jsme si velice blízcí jak kulturně, tak jazykově. Považuji za důležité si vyměňovat zkušenosti v různých oblastech, ale také si pomáhat. V minulosti například poskytl Královéhradecký kraj dar půl milionu korun na obnovu lesů zničených katastrofální větrnou smrští v Nízkých Tatrách. Chceme s Banskobystrickým krajem spolupracovat formou podpory jednorázových i dlouhodobých projektů a aktivit,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Spolupráce by měla probíhat v následujících oblastech:

• hospodářský rozvoj a růst

• školství a odborné vzdělávání, vědecko-technická spolupráce

• ochrana a správa životního prostředí, kulturního a přírodního dědictví

• cestovní ruch, rozvoj venkova a měst

• využívání strukturálních fondů

• kulturní, společenský a sportovní život

• spolupráce mezi úřady a institucemi

• zemědělství a péče o lidské zdroje

Hejtman Jiří Štěpán společně s radním Pavlem Hečkem, který má ve své gesci regionální rozvoj a cestovní ruch, zároveň navštíví v rámci výjezdu do Banskobystrického kraje Slovenskou národní galerii, historickou a obec Špania Dolina.

Královéhradecký kraj uzavřel dohodu o spolupráci s Banskobystrickým krajem poprvé v roce 2003, naposledy v roce 2015 a nyní zástupci krajů podepsali memorandum o spolupráci na následující tři roky. V současnosti má Královéhradecký kraj sedm partnerských regionů – Banskobystrický kraj, Dolnoslezské vojvodství (Polsko), Aglomerace Walbrzychu, Vojvodina (Srbsko), Republika Srpska, Kraj Tavuš (Arménie) a Zakarpatská oblast (Ukrajina).