Vedení kraje chce přilákat více turistů do regionu

21. 3. 2019 Autor: Lukáš Vaníček

Královéhradecký kraj připravuje založení krajské organizace destinačního managementu (DMO), jejímž prostřednictvím chce zvýšit poptávku turistů po regionu. Nová organizace zastřeší a sjednotí aktivity jednotlivých subjektů v kraji, které se podpoře turistického ruchu věnují, aby jejich dopad byl co nejefektivnější. Pokud založení společnosti krajští zastupitelé schválí, naplno začne fungovat od roku 2020.

„V našem kraji už působí řada subjektů, které podle svých možností a ambicí podporují rozvoj cestovního ruchu. Chybí zde však zastřešující instituce, která by všechny tyto aktivity koordinovala, aby jednotlivé činnosti a projekty byly maximálně účelné a efektivní,“ vysvětluje radní pro regionální rozvoj, dotace a cestovní ruch Pavel Hečko důvody pro vznik krajské destinační organizace.

Královéhradecký kraj je z pohledu cestovního ruchu rozdělen do sedmi turistických oblastí, ve kterých koordinaci cestovního ruchu zajišťují destinační společnosti. Například obecně prospěšná společnost Branka pokrývá oblast Kladského pomezí, v turistické oblasti Českého ráje působí Sdružení Český ráj. Servis pro turisty v Orlických horách zajišťuje Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, která kromě jiného provozuje i vlastní turistický portál www.mojeorlickehory.cz a cestovní agenturu.

„V rámci odboru regionálního rozvoje krajského úřadu působí úsek cestovního ruchu, který aktivity těchto destinačních společností koordinuje. Celému systému by však prospěla výraznější akceschopnost a pružnost. Tuto roli by nově měla plnit certifikovaná krajská organizace destinačního managementu,“ doplňuje Pavel Hečko.

Zřízení krajské DMO je také podmínkou pro možnost čerpání finančních prostředků v rámci programů vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, zejména v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a programu INTERREG V-A.

V České republice k dnešnímu dni existuje sedm krajských destinačních organizací, a to v kraji Jihomoravském, Zlínském, Moravskoslezském, Vysočina, Pardubickém, Jihočeském, Karlovarském a v Praze. Založení připravuje kraj Olomoucký a Středočeský.

V hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se v roce 2018 ubytovalo 1,34 milionu hostů, což bylo o 83,7 tisíc osob, tedy o 6,6 % meziročně více. Jejich počet přesáhl milion již čtvrtým rokem po sobě. Nárůst hostů byl způsoben přílivem domácí i zahraniční klientely. V mezikrajském srovnání se v kraji ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Průměrná doba pobytu v Královéhradeckém kraji činila 3,2 noci, což je po Karlovarském kraji druhá nejvyšší hodnota.