USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 21.5.2018

Hlasování

bod název bodu jednání

poznámka

č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 42 0 0
ověřovatelé zápisu
2 42 0 0
hlasování o programu 13. zasedání
návrh Ing. Moniky Štayrové
3 20 8 14
hlasování o programu 13. zasedání
4 36 0 6
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/13/947/2018 39 0 2
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/13/948/2018 41 0 1
3. Návrh na schválení Zásad poskytování veřejné podpory k zajištění hospicové péče v Královéhradeckém kraji
7 ZK/13/949/2018 43 0 0
4. Schválení aktualizace Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby
8 ZK/13/950/2018 43 0 0
5. Návrh na poskytnutí navýšené neinvestiční dotace pověřeným knihovnám na zajištění regionálních funkcí v roce 2018
9 ZK/13/951/2018 42 0 0
6. Investiční úvěr
10 ZK/13/952/2018 39 0 4
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 7 - 10
11 42 0 1
sloučené hlasování k bodům č. 7 - 10
13 43 0 0
7. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2018
13 ZK/13/953/2018 43 0 0
8. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2018
13 ZK/13/954/2018 43 0 0
9. Poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova pro rok 2018
13 ZK/13/955/2018 43 0 0
10. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti sport a tělovýchova v roce 2018
13 ZK/13/956/2018 43 0 0
11. Změny v projektech podpořených dotacemi
14 ZK/13/957/2018 43 0 0
12. Projednání žádostí o dotaci podaných do krajského dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje
15 ZK/13/958/2018 43 0 0
13. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2018 – I.
16 ZK/13/959/2018 43 0 0
14. Změna č. 50/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
17 ZK/13/960/2018 43 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 17 - 20, 22 - 28, 29 - 42
18 42 0 0
15. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
19 ZK/13/961/2018 41 0 0
16. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví školství
20 ZK/13/962/2018 43 0 0
sloučené hlasování k bodům č. 17 - 20
21 42 0 0
17. Návrh na prodej částí p. p. č. 445/1 v k. ú. Veliš u Jičína
21 ZK/13/963/2018 42 0 0
18. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Velká Čermná nad Orlicí a obci Čermná nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
21 ZK/13/964/2018 42 0 0
19. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Heřmánkovice, okr. Náchod
21 ZK/13/965/2018 42 0 0
20. Návrh na prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Mladé Buky
21 ZK/13/966/2018 42 0 0
21. Nabídka na využití předkupního práva v k. ú. a obci Náchod
22 ZK/13/967/2018 42 0 0
sloučené hlasování k bodům č. 22 - 28
23 42 0 0
22. Návrh na výkup pozemku p.č. 393/30 v k. ú. a obci Kosičky, okr. Hradec Králové
23 ZK/13/968/2018 42 0 0
23. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Chvaleč, okr. Hradec Králové
23 ZK/13/969/2018 42 0 0
24. Návrh na výkup pozemku p. č. 2685 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové
23 ZK/13/970/2018 42 0 0
25. Návrh na výkup pozemku p. č. 2693 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové
23 ZK/13/971/2018 42 0 0
26. Návrh na výkup pozemku p. č. 2678 v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové
23 ZK/13/972/2018 42 0 0
27. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Pilníkov III a obci Pilníkov
23 ZK/13/973/2018 42 0 0
28. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/11/864/2018 ze dne 26.03.2018 - výkup pozemku v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
23 ZK/13/974/2018 42 0 0
sloučené hlasování k bodům č. 29 - 43
24 41 0 0
29. Návrh na vzájemné darování pozemků v k. ú. Slezské Předměstí a obci Hradec Králové + darování pozemků v k. ú. Malšovice u Hradce Králové a obci Hradec Králové, okr. Hradec Králové
24 ZK/13/975/2018 41 0 0
30. Návrh na darování pozemků v k. ú. Třebeš a obci Hradec Králové, okr. Hradec Králové
24 ZK/13/976/2018 41 0 0
31. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Zachrašťany, okr. Hradec Králové
24 ZK/13/977/2018 41 0 0
32. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Nevratice, okr. Jičín
24 ZK/13/978/2018 41 0 0
33. Návrh na darování pozemků v k.ú. Úlibice, okr. Jičín, do vlastnictví obce Úlibice
24 ZK/13/979/2018 41 0 0
34. Návrh na darování pozemků v k.ú. Dohalice, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Dohalice
24 ZK/13/980/2018 41 0 0
35. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Radíkovice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/981/2018 41 0 0
36. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/982/2018 41 0 0
37. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plačice a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/983/2018 41 0 0
38. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Myštěves od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/984/2018 41 0 0
39. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hořejší Vrchlabí a obci Vrchlabí od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/985/2018 41 0 0
40. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Heřmanice u Nové Paky a obci Nová Paka od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/986/2018 41 0 0
41. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/987/2018 41 0 0
42. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové a obci Jeníkovice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
24 ZK/13/988/2018 41 0 0
43. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
25 ZK/13/989/2018 43 0 0
44. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
26 ZK/13/990/2018 43 0 0
45. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
27 ZK/13/991/2018 42 0 1
46. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nové Město nad Metují
28 ZK/13/992/2018 43 0 0
47. Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby – zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018
29 ZK/13/993/2018 42 0 0

Soubory ke stažení