Autorský dozor v rámci projektu „Digitální planetárium v Hradci Králové

Autorský dozor v rámci projektu „Digitální planetárium v Hradci Králové

Poslední aktualizace: 23.11.2012 7:22

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V01072012
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

Autorský dozor v rámci projektu „Digitální planetárium v Hradci Králové

Odbor KÚ/organizace:  Odbor investic/Královéhradecký kraj
Druh zakázky:  služby
Předpokládaná hodnota:  355.000,- Kč bez DPH
Způsob zadání:  jednací řízení bez uveřejnění - výzva jednomu zájemci
Datum zveřejnění:  23.11.2012
Datum podání nabídek:  4. 12. 2012 v 9:00 hodin
Místo podání nabídek:  Podatelna KÚ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Jitka Bučková
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor investic

Zakázka

Soubory ke stažení