Dodavatel akreditovaného vzdělávání zaměstnanců ÚSC

Dodavatel akreditovaného vzdělávání zaměstnanců ÚSC

Poslední aktualizace: 20.11.2012 10:01

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V00812012
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

Dodavatel akreditovaného vzdělávání zaměstnanců ÚSC

Odbor KÚ/organizace:  Odbor Informatiky / Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03
Druh zakázky:  Služby
Předpokládaná hodnota:  866 666,66 bez DPH
Způsob zadání:  -
Datum zveřejnění:  20.11.2012
Datum podání nabídek:  12. 12. 2012 do 9:00
Místo podání nabídek:  Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba:  Ing. Martin Hrubeš
e-mail: mhrubes@kr-kralovehradecky.cz
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor Informatiky

Zakázka

Soubory ke stažení