Kompletní právní poradenství v souvislosti s přípravou a realizací VŘ v ind. projektu Služby sociální prevence v KHK II, v období 10/2012- 03/2015

Kompletní právní poradenství v souvislosti s přípravou a realizací VŘ v ind. projektu Služby sociální prevence v KHK II, v období 10/2012- 03/2015

Poslední aktualizace: 31.10.2012 9:45

Výzva k podání

Evidenční číslo:  -
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

Kompletní právní poradenství v souvislosti s přípravou a realizací výběrových řízení v individuálním projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II, zajištění administrace řízení, poskytnutí souvisejících právních služeb v období říjen 2012 – březen 2015

Odbor KÚ/organizace:  Odbor sociálních věcí
Druh zakázky:  služby
Předpokládaná hodnota:  795.000,- Kč bez DPH
Způsob zadání:  Písemné oslovení 3 subjektů dle Směrnice č. 3 KHK
Datum zveřejnění:  -
Datum podání nabídek:  -
Místo podání nabídek:  Podatelna KÚ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Kateřina Andrysová
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dle ust. § 147a odst. 1 ZVZ

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Zakázka

Soubory ke stažení