Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányVeřejné zakázky - Královéhradecký krajVZ malého rozsahu

Rekonstrukce střechy Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 246

Poslední aktualizace: 21.12.2012 9:19

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V01152012
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

Rekonstrukce střechy Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 246

Odbor KÚ/organizace:  Odbor investic
Druh zakázky:  Stavební práce
Předpokládaná hodnota:  2.900.000,- (bez DPH)
Způsob zadání:  -
Datum zveřejnění:  21.12.2012
Datum podání nabídek:  10.1.2013
Místo podání nabídek:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje – podatelna, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:  Ing. Stanislav Pitrman
e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor investic

Zakázka

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Výzva k podání nabídky doc 38 kB 21.12.2012
Příloha č. 1 Krycí list nabídky doc 71 kB 21.12.2012
Zadávací dokumentace doc 138 kB 21.12.2012
Kvalifikace - čestné prohlášení doc 33 kB 21.12.2012
DD Broumov - rekonstrukce střechy ZIP 11054 kB 21.12.2012
DD Broumov - rekonstrukce střechy: zadání zip 340 kB 21.12.2012
Čestné prohlášení - souhlas s uveřejněním doc 35 kB 21.12.2012
Smlouva o dílo doc 155 kB 21.12.2012