Rekonstrukce střechy Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 246

Rekonstrukce střechy Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 246

Poslední aktualizace: 21.12.2012 9:19

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V01152012
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

Rekonstrukce střechy Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 246

Odbor KÚ/organizace:  Odbor investic
Druh zakázky:  Stavební práce
Předpokládaná hodnota:  2.900.000,- (bez DPH)
Způsob zadání:  -
Datum zveřejnění:  21.12.2012
Datum podání nabídek:  10.1.2013
Místo podání nabídek:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje – podatelna, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:  Ing. Stanislav Pitrman
e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor investic

Zakázka

Soubory ke stažení