Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 3.12.2012 8:35

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V01102012
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Odbor KÚ/organizace:  -
Druh zakázky:  služby
Předpokládaná hodnota:  do 800 tis. Kč za rok
Způsob zadání:  -
Datum zveřejnění:  3.12.2012
Datum podání nabídek:  14.12.2012 do 10 hodin
Místo podání nabídek:  Podatelna KÚ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
Kontaktní osoba:  Petr Hylmar , tel.: 495 817 302
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Zakázka

Soubory ke stažení