Vyhodnocení koncepce STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 – 20

Vyhodnocení koncepce STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 – 20

Poslední aktualizace: 13.12.2012 13:50

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V01112012
Typ zakázky:  Zakázka malého rozsahu
Předmět: 

Vyhodnocení koncepce „STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 – 20“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), včetně všech potřebných náležitostí a úkonů

Odbor KÚ/organizace:  Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury
Druh zakázky:  služby
Předpokládaná hodnota:  300.000 Kč včetně DPH
Způsob zadání:  -
Datum zveřejnění:  13.12.2012
Datum podání nabídek:  31.12.2012
Místo podání nabídek:  Podatelna KÚ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Miloslav Roman, RNDr. Lucie Vomočilová
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Zakázka

Soubory ke stažení