Zajištění a podpora sociální rehabilitace zaměřená na nácvik dovedností pro osoby s mentálním postižením v regionu Náchodsko

Zajištění a podpora sociální rehabilitace zaměřená na nácvik dovedností pro osoby s mentálním postižením v regionu Náchodsko

Poslední aktualizace: 21.11.2012 14:15

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V001022012
Typ zakázky:  VZ podlimitní
Předmět: 

Zajištění a podpora sociální rehabilitace zaměřená na nácvik dovedností pro osoby s mentálním postižením v regionu Náchodsko

Odbor KÚ/organizace:  Odbor sociálních věcí
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové
Druh zakázky:  Služby
Předpokládaná hodnota:  2 832 500,00 Kč bez DPH
Způsob zadání:  Jednací řízení bez uveřejnění
Datum zveřejnění:  21. 11. 2012
Datum podání nabídek:  03. 12. 2012 v 10:00 hodin
Místo podání nabídek:  Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba:  Mgr. Robert Černý
e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor sociálních věcí

Zakázka

  • Registrace k zakázce (jen pro zakázky zveřejněné od 20.7.2011)
  • K zakázce je nutno dotazy posílat písemně nebo e-mailem se zaručeným el. podpisem nebo datovou schránkou.
  • Seznam dodatečných informací (k zakázce je v tuto chvíli zodpovězeno 0 žádostí o dodatečné informace)

Soubory ke stažení