I/36 Borohrádek – úprava křižovatek

I/36 Borohrádek – úprava křižovatek

Poslední aktualizace: 12.9.2012 10:13

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V00662012
Typ zakázky:  zjednodušené podlimitní řízení
Předmět: 

I/36 Borohrádek – úprava křižovatek

Odbor KÚ/organizace:  Sdružení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Královéhradecký kraj a Město Borohrádek
Druh zakázky:  stavební práce
Předpokládaná hodnota:  3 828 661 Kč bez DPH
Způsob zadání:  -
Datum zveřejnění:  12.9.2012
Datum podání nabídek:  27.09.2012 9:00 hod.
Místo podání nabídek:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Kontaktní osoba:  Ing. Michal Doubek, michal.doubek@rsd.cz
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  Zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR - https://zakazky.ecentre.cz/nabidkaEcentre/profilRsd

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Zakázka

  • Registrace k zakázce (jen pro zakázky zveřejněné od 20.7.2011)
  • K zakázce je nutno dotazy posílat písemně nebo e-mailem se zaručeným el. podpisem nebo datovou schránkou.
  • Seznam dodatečných informací (k zakázce je v tuto chvíli zodpovězeno 0 žádostí o dodatečné informace)

Soubory ke stažení