Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů

Poslední aktualizace: 11.10.2012 12:35

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V00742012
Typ zakázky:  VZ podlimitní
Předmět: 

Dodávka osobních automobilů

Odbor KÚ/organizace:  Odbor investic/Královéhradecký kraj
Druh zakázky:  Dodávky
Předpokládaná hodnota:  1.600.000,- Kč s DPH
Způsob zadání:  Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zveřejnění:  11. 10. 2012
Datum podání nabídek:  29. 10. 2012 v 10:00 hodin
Místo podání nabídek:  Podatelna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:  Mgr. Jitka Bučková
e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  1.187.604,- Kč s DPH
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Dodávka osobních automobilů

Zakázka

  • Registrace k zakázce (jen pro zakázky zveřejněné od 20.7.2011)
  • K zakázce je nutno dotazy posílat písemně nebo e-mailem se zaručeným el. podpisem nebo datovou schránkou.
  • Seznam dodatečných informací (k zakázce je v tuto chvíli zodpovězeno 0 žádostí o dodatečné informace)

Soubory ke stažení