III/31817 a III/32111 Kvasiny – Skuhrov nad Bělou, RŽK

III/31817 a III/32111 Kvasiny – Skuhrov nad Bělou, RŽK

Poslední aktualizace: 26.9.2012 13:54

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V00712012
Typ zakázky:  VZ podlimitní
Předmět: 

III/31817 a III/32111 Kvasiny – Skuhrov nad Bělou,RŽK

Odbor KÚ/organizace:  Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury
Druh zakázky:  Stavební práce
Předpokládaná hodnota:  8.000.000,-Kč bez DPH
Způsob zadání:  Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zveřejnění:  26 .9. 2012
Datum podání nabídek:  12.10.2012 v 10.30 hod
Místo podání nabídek:  Podatelna KÚ Královéhradeckého kraje,Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, PSČ 500 03

Kontaktní osoba:  Bc. Šárka Bauerová,Veřejné zakázky s.r.o. Praha
e-mail: bauerova@zakazkyverejne.cz
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Zakázka

  • Registrace k zakázce (jen pro zakázky zveřejněné od 20.7.2011)
  • K zakázce je nutno dotazy posílat písemně nebo e-mailem se zaručeným el. podpisem nebo datovou schránkou.
  • Seznam dodatečných informací (k zakázce je v tuto chvíli zodpovězeno 0 žádostí o dodatečné informace)

Soubory ke stažení