Transformace zařízení pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru II.

Transformace zařízení pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru II.

Poslední aktualizace: 21.11.2012 7:30

Výzva k podání

Evidenční číslo:  P12V00822012
Typ zakázky:  VZ podlimitní
Předmět: 

Transformace zařízení pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru II.

Odbor KÚ/organizace: 

Zadavatel:
 Královéhradecký kraj, Odbor sociálních věcí

Zástupce zadavatele:
Centrum EP
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Druh zakázky:  služby
Předpokládaná hodnota:  1 011 493,33 Kč bez DPH
Způsob zadání:  zjednodušené podlimitní řízení
Datum zveřejnění:  21.11.2012
Datum podání nabídek:  11. 12. 2012 do 14:00 hod
Místo podání nabídek:  Centrum EP Ing. Jana Štěrbová Soukenická 54 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba:  Ing. Jana Šterbová (email: sterbova@cep-rra.cz )
Ev. č. na IS VZ US*:  -
Poznámka:  -

Oznámení po ukončení VZ

Výše skutečně uhrazené ceny:  -
Seznam subdodavatelů:  -

*) Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém MMR ČR : www.isvzus.cz

Autor: Odbor sociálních věcí

Zakázka

  • Registrace k zakázce (jen pro zakázky zveřejněné od 20.7.2011)
  • K zakázce je nutno dotazy posílat písemně nebo e-mailem se zaručeným el. podpisem nebo datovou schránkou.
  • Seznam dodatečných informací (k zakázce je v tuto chvíli zodpovězeno 0 žádostí o dodatečné informace)

Soubory ke stažení