Zahraniční vztahy

8. 1. 2019

K řešení zahraničních vztahů kraje je kompetentní odbor kancelář hejtmana. Část odboru se zabývá oblastmi, v nichž je zastoupen zahraniční prvek. Jeho činnost je také směřována k subjektům vně Královéhradecký kraj – tedy spolupráce nejen se zahraničím, ale i s ostatními kraji, s některými ústředními orgány ČR, Asociací krajů ČR, Hospodářskou komorou atp.

Královéhradecký kraj má v současnosti šest partnerských regionů – tzn. regionů, se kterými má uzavřenou partnerskou smlouvu. Jsou jimi:

  • Banskobystrický kraj (Slovensko)
  • Dolnoslezské vojvodství (Polsko)
  • Aglomerace Walbrzychu
  • Vojvodina (Srbsko)
  • Republika Srpska
  • Kraj Tavuš (Arménie)

Dále se Královéhradecký kraj připojil k Asociaci guvernérů provincií Čínské lidové republiky a regionálních reprezentantů ze zemí střední a východní Evropy.

Kraj podepsal Prohlášení o záměru uzavřít Smlouvu o spolupráci s čínskou provincií Chongqing.

Kraj podporuje české krajany v Jižním Banátu v Srbsku.

Kontakt:

Odbor kancelář hejtmana:

Mgr. Dominika Barešová
Tel:  +420 495 817 354, Email: dbaresova@kr-kralovehradecky.cz

Mobil: + 420 725 939 892

Fotogalerie