IX. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji Živé kulturní dědictví kraje a jeho využití v cestovním ruchu

15. 8. 2017 Autor: Jan Špelda

Konference je určena pro pracovníky měst a obcí, pracovníky informačních turistických center, pracovníky muzeí, organizátory folklorních akcí a zástupce neziskových organizací.

Konference se bude konat 12. 9. 2017, (9,30 – 15 hodin)

Místo konání: Sál Jana Letzela (sál Zastupitelstva Královéhradeckého kraje) v budově Regiocentra, Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245 v Hradci Králové

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Královéhradeckého kraje.

Účast na konferenci je zdarma.

Registrace na konferenci: retour.cz@email.cz / tel. 603 506 287

Soubory ke stažení