Nová výzva do Národního programu podpory cestovního ruchu

27. 11. 2017 Autor: Jan Špelda

Rok 2018 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry cílené především na účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace a místa.

Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program cílí na rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější místaČR a na nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):

DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,

DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,

DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Dokumenty ke stažení - 1. výzva pro rok 2018, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktuy CR

Upozornění: Podatelna MMR bude přijímat žádosti do 12.1.2018, do 12:00 hod !!

Elektronický formulář Žádosti naleznete od 28.11.2017 na internetvé adrese: http://www3.mmr.cz/zad

Soubory ke stažení