Právní předpisy

6. 6. 2014

Soubory ke stažení

 • Ústava České republiky (pdf, 191 kB, 6.6.2014)

 • 2/1993 Sb. (pdf, 138 kB, 6.6.2014)

  Usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

 • 129/2000 Sb. (pdf, 344 kB, 6.6.2014)

  Zákon o krajích (krajské zřízení)

 • 128/2000 Sb. (pdf, 495 kB, 6.6.2014)

  Zákon o obcích (obecní zřízení)

 • 500/2004 Sb. (pdf, 634 kB, 6.6.2014)

  Zákon správní řád

 • 110/1998 Sb. (pdf, 95 kB, 6.6.2014)

  Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

 • 111/2006 Sb. (pdf, 421 kB, 6.6.2014)

  Zákon o pomoci v hmotné nouzi

 • 12/2002 Sb. (pdf, 114 kB, 6.6.2014)

  Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

 • 133/1985 Sb. (pdf, 403 kB, 6.6.2014)

  Zákon o požární ochraně

 • 166/1999 Sb. (pdf, 979 kB, 6.6.2014)

  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

 • 185/2001 Sb. (pdf, 963 kB, 6.6.2014)

  Zákon o odpadech

 • 189/1999 Sb. (pdf, 174 kB, 6.6.2014)

  Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze (zákon o nouzových zásobách ropy)

 • 200/1990 Sb. (pdf, 327 kB, 6.6.2014)

  Zákon o přestupcích

 • 222/1999 Sb. (pdf, 245 kB, 6.6.2014)

  Zákon o zajišťování obrany České republiky

 • 238/2000 Sb. (pdf, 150 kB, 6.6.2014)

  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky

 • 239/2000 Sb. (pdf, 250 kB, 6.6.2014)

  Zákon o integrovaném záchranném systému

 • 240/2000 Sb. (pdf, 300 kB, 6.6.2014)

  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • 241/2000 Sb. (pdf, 209 kB, 6.6.2014)

  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

 • 254/2001 Sb. (pdf, 1059 kB, 6.6.2014)

  Zákon o vodách (vodní zákon)

 • 255/2012 Sb. (pdf, 151 kB, 6.6.2014)

  Zákon o kontrole (kontrolní řád)

 • 273/2008 Sb. (pdf, 397 kB, 6.6.2014)

  Zákon o Policii České republiky

 • 274/2001 Sb. (pdf, 454 kB, 6.6.2014)

  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

 • 372/2011 Sb. (pdf, 724 kB, 6.6.2014)

  Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 • 412/2005 Sb. (pdf, 865 kB, 6.6.2014)

  Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 • 458/2000 Sb. (pdf, 1242 kB, 6.6.2014)

  Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

 • 585/2004 Sb. (pdf, 206 kB, 6.6.2014)

  Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 • 59/2006 Sb. (pdf, 384 kB, 6.6.2014)

  Zákon o prevenci závažných havárií