Rady a zásady chování obyvatelstva

5. 6. 2014

Zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/krizove-rizeni/rady-a-zasady-chovani-obyvatelstva/

Mezi časté dotazy veřejnosti v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace patří otázky směřující především k ochraně obyvatelstva. Je proto žádoucí v této části „Rady a zásady chování obyvatelstva“ poskytnout dostatečné informace o charakteru možného ohrožení a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události nebo krizové situace. Příručka "Rady a zásady chování obyvatelstva", která je zde uložena, se má stát příspěvkem a pomocníkem při řešení ochrany obyvatelstva v praxi.

Rady a zásady chování obyvatelstva (pdf, 725 kB, 5.6.2014 14:32)

Obdobně další příručky, letáky, publikace, pomůcky a ostatní dokumenty, uložené na webových stránkách Ministerstva vnitra http://www.hzscr.cz/ , jsou určeny odborné i laické veřejnosti, se zaměřením jak reagovat při oznamování mimořádné události, jak se připravit pro případ evakuace z ohrožených míst, apod. Pro lepší orientaci a dostupnost jsou tyto dokumenty uloženy na stránkách Středočeského kraje.

Přehled varovných signálů

Jak zní signál "Požár"
Jak zní signál "Všeobecná výstraha"
Jak zní signál "Zkouška sirén"