KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO

21. 7. 2010 Autor: Národní památkový ústav

Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku.

kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu

Projektový záměr spočívá ve vybudování ojedinělého multifunkčního vzdělávacího centra s lokální historickou tradicí, které bude presentovat přístup při vzorové obnově národní kulturní památky a současně nabídne prostor pro realizaci širokého spektra kulturně edukačních aktivit určených pro laickou i odbornou veřejnost s úzkou vazbou na historickou užitnou funkci areálu. Realizace projektu KUKS – Granátové jablko zvýší zájem o Kuks a jeho okolí, kulturní krajinu, historii baroka a charitativní odkaz minulosti.

Cíle

 • Vzorová obnova národní kulturní památky
 • Edukační centrum
 • Badatelské depozitáře, knihovna
 • Středisko farmaceutické výuky
 • Obnova bylinné a ovocnářské zahrady

Nositel projektu

 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově

Termín realizace

 • 2010 - 2014

Výše poskytnuté

 • dotace 440 082 059 Kč

Soubory ke stažení

 • Kuks (pdf, 5407 kB, 21.7.2010)

  informační leták

 • KUKS - GRANÁTOVÉ JABLKO (pdf, 468 kB, 21.7.2010)

  Integrovaný operační program Oblast intervence 5.1 Vracíme památky do života

Fotogalerie