Památkový zákon a vyhlášky k jeho provedení

21. 8. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Znění platné ke 10. 5. 2016 v souvislosti s nabytím účinnosti č. 127/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 66/1988 Sb., Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Vyhláška č. 187/2007 Sb., Ministerstva kultury České republiky ze dne 10. července 2007, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy Vyhláška č. 420/2008 Sb.,Ministerstva kultury České republiky ze dne 28. listopadu 2008, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Znění platné ke dni 10. 5. 2016 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 127/2016 Sb.


Soubory ke stažení