Odbor kultury a památkové péče- stěhování

17. 12. 2018

Odbor kultury a památkové péče je od 18.12.2018 umístěn v budově Galerie Moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové. (Mapa)

Telefonní čísla zaměstnanců a e-mailové adresy zůstávají nezměněny. Stejná zůstává adresa podatelny (nadále bude v sídle Královéhradeckého kraje), e-podatelny, datová schránka.