Informace o zahájení projektu

10. 3. 2010 Autor: Bc. Jaroslava Jungvirtová

Dne 5.2.2010 byl zahájen projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje“ („Hodnocení kvality“), na který získal Královéhradecký kraj finanční dotaci z OPVK v celkové výši 19.758.450,66 Kč.

Projekt je realizován Královéhradeckým krajem ve spolupráci s partnerem projektu, kterým je firma ATTEST, s. r. o. Praha.

Reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0015, projekt je na období 31 měsíců tj. do 31.8.2012.

Hlavním cílem projektu je standardizace procesů řízení a evaluace škol poskytujících střední vzdělání za účelem zajišťování a zlepšování kvality vzdělávání a udržitelnosti těchto procesů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím zavedení systému řízení kvality na vzorku středních škol zapojených do projektu (viz seznam škol), které díky tomu získají nástroj pro vlastní evaluaci a následné zlepšování systému řízení na základě analyzovaných výsledků evaluace a přijetí opatření, která povedou k dalšímu zlepšování. Standardizace procesů řízení kvality do středních škol je důležitá nejen pro samotné školy, ale samozřejmě také pro Královéhradecký kraj jako jejich zřizovatele, neboť jasně nastavený systém poskytuje lepší možnost kontroly výchovněvzdělávacího procesu.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Centrum evropského projektování v úzké spolupráci s pracovnicí Krajského úřadu KHK.

Bližší informace jsou k dispozici na: www.qportal.cz

email: info@attest.cz

Informace o zahájení projektu


Soubory ke stažení