Školení interních auditorů v rámci projektu "Zvyšování kvality"

3. 1. 2012 Autor: Ing. Jaroslava Jungvirtová

Ve dnech 6. – 13. února 2012 proběhne na KÚ Královéhradeckého kraje školení interních auditorů. Účastnící, kteří absolvují dvoudenní výukový program získají na základě složení písemného testu osvědčení interního auditora. Po absolvování školení budou moci provádět interní audit zavedeného systému řízení kvality na své škole. Standardy kvality předpokládají interní audit systému v min. rozsahu 1x ročně. V rámci tohoto interního auditu posuzují vyškolení interní auditoři, zda-li je činnost školy v souladu se stanovenou dokumentací, provádějí kontrolu zápisů a záznamů a dodržování legislativních požadavků. Dalším důležitým úkolem interního auditu je provádění hodnocení školy za stanovené období a hledání možností ke zlepšování.

Informace o zahájení projektu


Soubory ke stažení