Ukončení Vstupního hodnocení kvality na školách Královéhradeckého kraje

8. 4. 2011 Autor: Bc. Jaroslava Jungvirtová

Koncem roku 2010 bylo ukončeno pilotní ověřování a zaslány závěrečné zprávy pilotním školám.

Nově byla zahájena další aktivita s názvem Vstupní hodnocení kvality, které probíhalo v období listopad 2010 - duben 2011.

Tohoto hodnocení se již zúčastnily všechny ostatní školy zapojené do projektu (krom pilotních).

Hodnocení bylo provedeno podle ověřené a upravené metodiky z pilotního hodnocení. Na úpravách metodiky se plně podílely pilotní školy a přispěly tak k efektivnějšímu výstupu pro vedení škol.

Všechny ostatní školy nejprve prošly dotazníkovým šetřením a souběžně probíhalo i auditní šetření, které bylo prováděno externími hodnotiteli. Obě šetření byla již ukončena a školy mají nyní přístup ke svým výstupům na Qportálu.

Ze vstupního hodnocení kvality byla všem školám zpracována a předána (elektronicky a papírovou formou) závěrečná zpráva.

Ředitelé škol měli možnost zprávu okomentovat a připomínkovat. Zpráva je plnohodnotným výstupem ze zmiňované aktivity.

V měsíci dubnu 2011 jsou připraveny dvoudenní úvodní semináře k zavádění standardů kvality pro všechny školy, které budou probíhat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

V prosinci 2010 bylo schváleno Radou KHK vyřazení České lesnické akademie Trutnov, Lesnická 9 z projektu "Zvyšování kvality" a nově zařazení Střední školy potravinářské, Smiřice, Gen. Govorova 110 (aktualizovaný seznam škol v příloze).

Dále stále probíhá doplňování a zlepšování Qportálu.

Informace o zahájení projektu


Soubory ke stažení