V září 2010 byla ukončena klíčová aktivita - pilotní ověření a úprava metodiky hodnocení kvality škol.

27. 10. 2010 Autor: Bc. Jaroslava Jungvirtová

V měsících duben - září 2010 probíhalo v rámci projektu Hodnocení kvality pilotní ověření metodiky hodnocení kvality, její připomínkování a následná úprava metodiky hodnocení kvality školy. Úkolu se výborně zhostily vybrané pilotní školy, kterými se staly:

- Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Popsíšilova tř. 324;

- Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682;

- Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56;

- Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68.

Jmenované školy svými připomínkami přispěly k úpravám vytvořené "Metodiky hodnocení kvality škol". Dle této metodiky bude nyní pracovat 21 ostatních škol, které v týdnu 18. - 22. 10. 2010 prošly vstupním seminářem.

Semináře se uskutečnily v budově krajského úřadu za účasti zástupců zapojených škol, zástupců kraje, Centra evropského projektování a partnerské firmy ATTEST. Hlavní náplní seminářů bylo seznámení zástupců škol s upravenou metodikou a dále s organizací dotazníkového a auditního šetření na školách, které by mělo být ukončeno v únoru 2011. Semináře se také zúčastnili zástupci pilotní školy Gymnázia J. K. Tyla, kteří seznámili účastníky s konkrétními výstupy projektu u své školy.

Bližší informace jsou k dispozici na: www.qportal.cz

email: info@attest.cz

Informace o zahájení projektu


Soubory ke stažení