Workshop č. 1 při zavádění standardů kvality

1. 12. 2011 Autor: Ing. Jaroslava Jungvirtová

Ve dnech 21. až 29. listopadu 2011 proběhl workshop č. 1.

V cyklu tří dvoudenních seminářů byli účastníci projektu seznámeni se zásadami zavádění standardů kvality na školách. V rámci workshopu školy prezentovaly vytvořené dokumenty v rámci aktivity "Konzultační činnost". Mezi tyto dokumenty patří - Mapa procesů, hodnocení efektivnosti procesů - metriky, Vize školy. Tyto stěžejní dokumenty jsou důležité nejen pro správnou aplikaci standardů kvality, ale pomocí vzájemné konfrontace účastníkům pomohly lépe uchopit standardy kvality pro jejich dlouhodobé užívání na školách. Diskuze nad tvorbou metrik, které slouží k hodnocení jednotlivých procesů byla doplněna přednáškami odborných specialistů, kteří přednášeli poznatky z hodnocení kvality vzdělávání z praxe.

Další série workshopů zavádění standardů kvality je plánována na měsíc březen 2012.

Informace o zahájení projektu


Soubory ke stažení