Aktualizace metodiky MŠMT k šikaně a kyberšikaně

11. 7. 2013 Autor: Dita Kosová

Vážené kolegyně a vážení kolegové, ráda bych Vám oznámila, že dne 2. 7. 2013 byl schválen Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j. MŠMT-22294/2013-1, který byl zveřejněn na jejich webu - viz http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-pokyny . Následně by měl být zveřejněn i ve Věstníku MŠMT (pravděpodobně srpnovém).

Metodický pokny 20130703 včetně 5 příloh naleznete na výše uvedeném odkazu. Doporučuji jej k prostudování.