MŠMT vyhlásilo nový dotační program "Bezpečné klima v českých školách" a zveřejnilo metodický pokyn k prevenci a řešení šikany

5. 9. 2016 Autor: Dita Kosová

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

posílám Vám odkazy na dva nové materiály:

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

• Dotační program zacílený na "zkompetentnění" pedagogů v tematice Bezpečné klima na školách:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1

Jedná se o „Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních“, který nahrazuje Metodický pokyn z roku 2013 a vyhlášení nového dotačního řízení s názvem „Bezpečné klima v českých školách“. Toto nové dotační řízení je zaměřeno na budování bezpečného klimatu v českém školství. Žadateli mohou být pouze školy a školská zařízení.

Oba materiály jsou z hlediska fungování systému primární prevence v ČR velmi důležité a je potřebné, aby se v co největší míře rozšířily.

Děkuji za spolupráci.

Za tým prevence zdraví

Matouš Korbel

Bc. Matouš Korbel

Oddělení prevence

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 281

e-mail: Matous.Korbel@msmt.cz

www.msmt.cz