Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

2. 2. 2015 Autor: Dita Kosová

MŠMT vydalo v únoru 2014 materiál shrnující legislativní rámec, základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků, základní povinnosti žáků a omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole. Základní odpovědnost ze vzdělávání i výchovu dítěte mají zákonní zástupci (rodiče). Povinnosti a odpovědnost vzhledem ke vzdělávání a výchově žáků však mají také školy, které se musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky.

Více v příloze.

Soubory ke stažení