Pokyny ke zpracování výroční zprávy o činnosti za oblast hospodaření v roce 2015 a zpracování odpisových plánů na rok 2016

11. 1. 2016 Autor: Daniel Horáček

Pokyny ke zpracování výroční zprávy o činnosti za oblast hospodaření v roce 2015 a zpracování odpisových plánů na rok 2016 jsou v příloze zprávy.

Termín předání výroční zprávy o činnosti v tištěné podobě za rok 2015 byl stanoven na 16. 2. 2016.

Soubory ke stažení