Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016

27. 1. 2012 Autor: Jana Fiedlerová

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 26. ledna 2011 schválilo historicky první Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem nové koncepce pro období 2012 - 2016 je v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a její jednotlivá opatření posilována.

Koncepce sleduje také kroky, které Královéhradecký kraj v podpoře rodin činil či činí, jejím cílem je realizovaná opatření a aktivity zefektivnit a zkvalitnit. Jde zejména o projekt Rodinné pasy v Královéhradeckém kraji či dotační program na podporu prorodinných aktivit, činností, které usnadňují sociální začlenění pečujících osob a podporují rozvoj rodičovských kompetencí a budování zdravých rodinných a mezigeneračních vztahů. Významné změny čekají také systém péče o ohrožené děti. I tuto skutečnost cíle a opatření krajské koncepce reflektují, podporu je třeba směřovat k rozvoji a zkvalitnění služeb pro rodiny, které se ocitly v obtížné sociální situaci spojené s rizikem ohroženého vývoje a výchovy dětí a ke službám pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Důležitá je rovněž propagace rodinné politiky a konkrétních prorodinných opatření s cílem vytvářet v regionu prostředí přátelské celé rodině.

Soubory ke stažení