Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 - 2020

27. 9. 2017 Autor: Jana Fiedlerová

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11. září 2017 v pořadí druhou Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje. Cílem Koncepce je zajistit kontinuitu podpory rodiny na regionální úrovni. Koncepce určuje směr, kterým se bude podpora rodiny na úrovni kraje v následujícím období ubírat.

Rodina a její podpora je prioritou Královéhradeckého kraje. Závazek v podobě podpory rodiny a prorodinných aktivit je formulován v Programovém prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro období 2016 – 2020.

Historicky první koncepční dokument v oblasti rodinné politiky, Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016, schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením

č. ZK/25/1834/2012 ze dne 26. ledna 2012. Hlavním cílem přijaté koncepce bylo v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude cíleně rozvíjena.

Navazující koncepční dokument, Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje pro období 2017 – 2020, je dokladem toho, že rodinná politika je i nadále pro Královéhradecký kraj prioritou.

Krajská koncepce pro období 2017 – 2020 se soustředí na opatření, jejichž cílem je zejména podpořit zdravé fungování rodiny a vytvářet prostředí přátelské celé rodině, ulehčit rodinným rozpočtům, podpořit dostupnost služeb, zboží a podpořit společné trávení volného času a předcházet institucionalizaci dětí. V koncepci je rovněž zohledněna potřeba reflektovat demografické trendy a specifické potřeby rodin v rámci oborových koncepcí Královéhradeckého kraje nejen v sociální oblasti.

Soubory ke stažení