Krajský úřad má plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života

23. 8. 2012 Autor: Jana Fiedlerová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se zařadil mezi zaměstnavatele, kteří aktivně přistupují k podpoře rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců. Cíle, jichž by mělo být v nejbližších dvou letech v uvedených oblastech dosaženo, spolu s odpovídajícími aktivitami formuluje Plán podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Jde o finální výstup projektu věnovaného podpoře rovných příležitostí žen a mužů, který Královéhradecký kraj realizoval od listopadu 2010 do srpna letošního roku.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci projektu „Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“ absolvoval genderový audit, zvláštní pozornost byla věnována analýze podpory v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců. S cílem získat podněty pro zlepšení služeb úřadu byli dotazováni návštěvníci a návštěvnice z řad cílové skupiny rodičů s dětmi. Získané informace byly pro tvorbu plánu podpory rovných příležitostí stěžejní.

Další výstupy, které v projektu vznikly, zejména metodika pro odchod a návrat osob z mateřské a/nebo rodičovské dovolené a pravidla pro komunikaci a možnosti pracovní aktivity v průběhu mateřské a/nebo rodičovské dovolené či metodika pro fungování alternativních forem práce na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, přispějí ke zkvalitnění podpory v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců krajského úřadu.

Projekt umožnil také vzdělávání personálu krajského úřadu a v rámci informačně diskusních seminářů poskytl prostor pro výměnu zkušeností zaměstnavatelů veřejného i soukromého sektoru v oblasti podpory rovných příležitostí a slaďování.

Královéhradecký kraj se realizací projektu připojil k společensky odpovědným organizacím cíleně podporujícím rovné příležitosti žen a mužů. Může tak být v tomto směru příkladem ostatním veřejným či soukromým subjektům.

Projekt „Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“ je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.