Analýza drogové problematiky-Broumov

3. 6. 2016 Autor: Monika Honzíková

V roce 2015 byla jako součást realizace projektu OP LZZ provedena Analýza drogové problematiky – Broumov, kterou realizoval RIAPS Trutnov.

Analýza obsahuje jak demografickou charakteristiku regionu, tak identifikaci hlavních užívaných návykových látek, popis drogové scény, drogové prevence, stejně jako slabé a silné stránky stavu a kvality drog. služeb v regionu, závěr a doporučení. Materiál je uveden níže ke stažení.

Soubory ke stažení