Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

23. 9. 2016 Autor: Monika Honzíková

Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) byla zveřejněna na níže uvedené internetové adrese v roce 2015.

Jedná se o studii, která přináší přehled o rozsahu užívání legálních a nelegálních drog mezi mládeží (ve věku 15 – 16) a porovnat ji se situací v ostatních evropských zemích. Tyto studie probíhají již od roku 1995 a poskytují přehledné sledování trendů v čase.

Pozitivním výsledkem této studie je fakt, že konzumace alkoholu a cigaret mezi studenty výrazně klesá, stejně jako užívání nelegálních drog. Neustále však zůstávají náctiletí v kouření, pití alkoholu a užívání konopí nad evropským průměrem. Stejně tak by mělo být varovným signálem, že v dlouhodobém horizontu narůstá podíl respondentů, kteří vnímají rizika spojená s intenzivním kouřením a intenzivní konzumací alkoholu.

Podrobné tabulky ke stažení najdete na stránkách www.espad.org.

Tiskovou zprávu zveřejnilo Národní monitorovací středisko níže:

http://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/uzivani-drog-mezi-dospivajicimi-v-evrope-klesa-ceske-zkusenosti-nactiletych-zustavaji-nadprumerne/