Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014

6. 11. 2015 Autor: Monika Honzíková

Jako v každém roce, tak i v roce 2015 byla zpracována Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2014.

Materiál obsahuje informace průřezově ze všech resortů a subjektů spolupracujících v oblasti prevence, léčby i represe, z dostupných zdrojů státní správy, nestátních neziskových či příspěvkových organizací. Za spolupráci na tomto materiálu patří všem zúčastněním poděkování.

Soubory ke stažení