Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2015.

1. 7. 2016 Autor: Monika Honzíková

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2015 je již volně ke stažení.

Každý rok zpracovává odbor sociálních věcí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji tentokrát za rok 2015. Materiál je dále předáván ke statistickým zpracováním Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, je využíván k aktualizaci sítě místních protidrogových koordinátorů a dalších složek, které se v této problematice pohybují. Jedná se rovněž o materiál monitorující vývoj situace na poli problémových uživatelů drog. Zdrojem informací jsou jak nestátní neziskové organizace, samosprávy, Policie ČR, tak i další veřejně dostupné servery.

Soubory ke stažení