Výroční zpráva o stavu protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2017.

14. 6. 2018 Autor: Monika Honzíková

Dokument Výroční zpráva o stavu protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2017, který každoročně za spolupráce ostatních složek a institucí vzniká na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je již volně ke stažení.

Výroční zpráva o stavu protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za daný rok vzniká na základě požadavku Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP) v každém roce a má svou jasnou, RVKPP definovanou strukturu. Materiál obsahuje informace ze všech oblastí adiktologické problematiky, takže zahrnuje jak oblast prevence, léčby, tak represe, stejně jako oblast protidrogové politiky na obcích. Dokument vznikl z dostupných veřejných informací díky spolupráci a součinnosti všech zainteresovaných institucí a organizací. Materiál byl rovněž připomínkován Mezioborovou pracovní skupinou pro adiktologii, která v rámci Královéhradeckého kraje působí. Děkujeme za spolupráci.

Soubory ke stažení