Návrh na změnu ve vymezení a změnu bližších ochranných podmínek stávající přírodní rezervace Kostelecký zámecký park a jejího ochranného pásma

12. 6. 2017 Autor: Helena Zapletalová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 2 a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje v souladu s ust. § 41 zákona, možnost se seznámit s návrhem na změnu ve vymezení a změnu bližších ochranných podmínek stávající přírodní rezervace Kostelecký zámecký park a jejího ochranného pásma.

Soubory ke stažení

 • Příloha č. 4 (docx, 2878 kB, 12.6.2017)

  Srovnání hranic stávající původní (zeleně) a nově navrhované (červeně) přírodní rezervace Kostelecký zámecký park

 • Příloha č. 3 (docx, 1083 kB, 12.6.2017)

  Katastrální mapa hranice přírodní rezervace Kostelecký zámecký park – navrhovaná hranice

 • Příloha č. 2 (docx, 2141 kB, 12.6.2017)

  Orientační mapa hranice přírodní rezervace Kostelecký zámecký park – navrhovaná hranice

 • Příloha č. 1 (doc, 119 kB, 12.6.2017)

  Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a § 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., v platném znění Přírodní rezervace Kostelecký zámecký park