Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Pamětník na období 2018 - 2028

3. 5. 2018 Autor: Ivana Bartošová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Pamětník, ležící v katastrálním území Pamětník.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje městu Chlumec nad Cidlinou a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 06. 06. 2018.

Soubory ke stažení

 • Plán péče (pdf, 5237 kB, 3.5.2018)

  o přírodní památku Pamětník

 • Příloha č. 1 (pdf, 496 kB, 3.5.2018)

  Přehled nalezených druhů vyšších rostlin v PP Pamětník

 • Příloha č. 2 (pdf, 2588 kB, 3.5.2018)

  Entomologické podklady pro plán péče na období 2018-2028

 • Příloha č. 3 (pdf, 1384 kB, 3.5.2018)

  Inventarizační průzkum přírodní památky Pamětník