Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Žlunické polesí na období 2018 - 2027

3. 5. 2018 Autor: Ivana Bartošová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Žlunické polesí, ležící v katastrálním území Žlunice a Sekeřice.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje obci Žlunice, obci Sekeřice a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 06. 06. 2018.

Soubory ke stažení

 • Plán péče (pdf, 9500 kB, 3.5.2018)

  o přírodní památku Žlunické polesí

 • Vertebratologické hodnocení (pdf, 845 kB, 3.5.2018)

  území CHÚ Žlunické polesí

 • Entomologický průzkum (pdf, 1680 kB, 3.5.2018)

  PP Žlunické polesí se zaměřením na saproxylofágní druhy brouků

 • Příloha M1 (pdf, 2986 kB, 3.5.2018)

  Mapa orientační - PP Žlunické polesí

 • Příloha M2a (pdf, 2012 kB, 3.5.2018)

  Mapa katastrální - PP Žlunické polesí (2018)

 • Příloha M2b (pdf, 1637 kB, 3.5.2018)

  Mapa katastrální - PP Žlunické polesí

 • Příloha M2b (pdf, 1137 kB, 3.5.2018)

  Mapa katastrální - PP Žlunické polesí (2018)

 • Příloha M3 (pdf, 1162 kB, 3.5.2018)

  Mapa dílčích ploch - lesnická - PP Žlunické polesí (2018)

 • Příloha M4 (pdf, 1244 kB, 3.5.2018)

  Mapa lesnicko-typologická - PP Žlunické polesí (2018)

 • Příloha M5 (pdf, 1087 kB, 3.5.2018)

  Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů PP Žlunické polesí (2018)

 • Příloha M6 (pdf, 601 kB, 3.5.2018)

  Mapa biotopů - výřez z geoportálu AOPK ČR

 • Tabulka T1 (pdf, 375 kB, 3.5.2018)

  Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

 • Tabulka T1 (xlsx, 175 kB, 3.5.2018)

  Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich