Upozornění

25. 10. 2018 Autor: Zdeněk Štorek

Ve Sbírce zákonů byl uveřejněn zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů