9.11 - Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost

26. 5. 2008

Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad.

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   9
   
 2. 02. Kód:   11
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Rozhodnutí ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů není Vojenský lesní úřad.

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Orgán kraje v přenesené působnosti v platném znění o místní příslušnosti orgánů státní správy lesů prvního stupně. Je-li místně příslušných několik správních orgánů a pokud každý z nich odmítá provést řízení, orgán kraje v přenesené působnosti jim nejblíže nadřízený určí, který z nich řízení provede. Je-li místně příslušných několik správních orgánů, koná řízení správní orgán, který řízení zahájil první, pokud se příslušné orgány nedohodly jinak. Nelze-li místní příslušnost ani přesto určit, stanoví ústřední orgán státní správy lesů, který věcně příslušný správní orgán řízení provede. Na žádost účastníka řízení nebo s jeho souhlasem může příslušný správní orgán postoupit věc k vyřízení jinému věcně příslušnému orgánu téhož stupně, v jehož obvodu má účastník řízení pracoviště nebo přechodný pobyt, souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení i orgán, kterému má být věc postoupena.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Účastník řízení a dotčené orgány státní správy lesů.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Písemným podáním podnětu na vydání opatření učiněným osobně nebo poštou.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje a přesahují-li obvod působnosti obce s rozšířenou působností.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Odůvodněná žádost.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře se nepoužívají.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Všichni účastníci předmětného řízení.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:

   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce stanoveny nejsou.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. František Novák, tel: 495817186, e-mail: fnovak@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  18.1.2008
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: