Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Sdělení KHK k situaci v Domově seniorů Metuj s.r.o. v Novém Městě nad Metují

13. 1. 2020 Autor: Lukáš Khýn

Domov seniorů Metuj s.r.o. je soukromé zařízení poskytující ubytování a péči seniorům bez oprávnění, tzn. bez udělení registrace k poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách.

Jednatelka společnosti Mgr. Marcela Hrubá na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu z dubna 2019 požádala Krajský úřad Královéhradeckého kraje o registraci poskytovatele sociálních služeb v červnu 2019. Správní orgán vyhověl její žádost o přerušení řízení o registraci na 6 měsíců, než splní zákonem dané požadavky pro udělení oprávnění.

Do 31.12.2019 neučinila žádné kroky k odstranění nedostatků žádosti o registraci a ve svém sdělení ze dne 17.12.2019 uvedla, že má v úmyslu ukončit svoji činnost k 31.3.2020.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje žadatelku vyzval k vyjádření, zda hodlá požádat o další přerušení řízení o registraci. Na to jednatelka reagovala sdělením, že se rozhodla svoji činnost ukončit.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na sdělení Mgr. Hrubé, že má v úmyslu činnost ukončit, reagoval bezodkladně. O situaci informoval již před Vánoci pobytové sociální služby pro seniory a také sociální odbory obcí s rozšířenou působností příslušné dle místa pobytu seniora, které poskytují sociální práci. V případě, že se na ně uživatelé služby nebo jejich rodinní příslušníci obrátí, jsou připraveni konkrétní situace řešit individuálně. Zároveň budou osloveni všichni klienti a bude jim pomoc při řešení situace nabídnuta. Kraj situaci sleduje a postup koordinuje a bude se podílet na řešení situace, jestliže se jednatelka společnosti odmítne postarat o své klienty a nezajistí jim náhradní ubytování a potřebnou péči.