Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK pro rok 2019

21. 6. 2019 Autor: Jiří Zeman

Dne 25. 3. 2019 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 (dále jen Zásady, viz příloha).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 29. dubna 2019 a nejpozději 6. května 2019 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail:

mzehan@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení